Turkish-English translations for gene:

again · still · another · nevertheless · however · other translations

We also found translations for word gene in English.

gene again

Aman tanrım! gene bu adam!

Oh, my God! This guy again!

Hayır Usta, gene geç kaldın

Master, you're late again.

Anne, gene burada bekliyorsun?

Oh, Mother, waiting here again?

Click to see more example sentences
gene still

Bilmiyorum ama gene de çok uzun değil.

I don't know. Still not very long.

Ancak gene de güzel bir fikir.

But still it's a great idea.

Ama gene de yaptım.

But I still did them.

Click to see more example sentences
gene another

Yarın gene uzun bir gün olacak.

Tomorrow will be another long day.

Bir içki daha ister misin, Gene?

You want another drink, Gene?

Gene kar yağıyor. Tamam, başka bir araç bulalım.

It's snowing again okay, let's get another vehicle..

Click to see more example sentences
gene nevertheless

Gene de onu bulamayacaksın çünkü burada değil.

Nevertheless, you won't find her because she's not here.

Ama bu benim için her açıdan tamamen inandırıcı bir gerçeklik olsa da gene de, Ogo aslında benim ruhumun yarattığı bir kurgu.

But even though this is a totally convincing reality for me in all ways nevertheless, Ogo is actually a construct of my psyche.

İnsanlar gene de yaşıyor.

And people live nevertheless.

gene however

Gene de Lugash Clouseau'yu istedi ve Clouseau'yu alacak.

However, Lugash has requested Clouseau, and Clouseau they will have.