Turkish-English translations for genel olarak:

generally · other translations

genel olarak generally

Ne olduğu hakkında benim genel bir fikrim var.

Well, I have a general idea what it was.

Genel bir kural olarak kutlama yapmadan önce biraz araştırma yapmalısın.

As a general rule, before you celebrate, do a little research.

Genel olarak konuşursak, bu olduğunda inanın bana, kurbanlar masum değildir.

Generally speaking, when it happens, believe me, the victims aren't innocent.

Click to see more example sentences