generalin

Ve generalin her zaman ne dediğini unutma.

And remember what the general always says

O, bir bir generalin kızı.

The daughter of a general.

Efendim, generalin suçu ölümü hak etmiyor.

Sir, his general crime doesn't deserve death

Hala senin generalin miyim?

Am I still your general?

Generalin kızı. Celia Burroughs'u kurtarmak bir görev değil, Pat.

The general's daughter. Saving Celia Burroughs ain't a mission, Pat.

Ve bu da generalin kızı Bayan Celia Burroughs.

And this is Miss Celia Burroughs, the general's daughter.

Bir onbaşı ve bir generalin kızı.

A corporal and a general's daughter.

bezelyeler.. Patates püresi, makarna.. Mmm. mısırekmeği, ve Generalin özel special acı sosu..!

Black-eyed peas, Mashed potatoes, macaroni cornbread and the General's special hot sauce!

Bu da generalin eşi. Mükemmel bir kadındı.

And this is the general's wife, a wonderful woman.

Ama Romalı bir generalin dediği gibi.

But as some Roman general once said,