gerçekler

Evet ama bilirsin bazen gerçekler bile sahte gibi görünebilir öyle değil mi?

Yes, but you know that even the truth sometimes seems fake, wouldn't you say?

Gerçekler her zaman en iyisidir.

The truth is always the best.

Gerçekler aynı bir kılıç gibi değil mi, kızım?

Well, the truth is like a sword, isn't it, girl?

Ve gerçekler her zaman ortaya çıkar.

And the truth always comes out.

Buraya gerçekler için geldik, değil mi?

We came here for the truth, right?

Benim elimde sadece gerçekler ve bilim var, ve insanlar bilim ve gerçeklerden nefret eder.

All I have on my side is facts and science, and people hate facts and science.

Mitch, bu bir tıbbi görüş; gerçekler değil.

Mitch, it was a medical opinion, not a fact.

Ama gerçekler ortaya çıktı.

But, the truth is out.

Ve gerçekler ortaya çıkar.

And the truth comes out.

Elimde sen ve gerçekler var.

I got you and the truth.