Turkish-English translations for geri:

back · re · rest · behind · little · backwards, backward · about · reversing, reverse · in return · slow · low · posterior · aback · other translations

geri back

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Hey, buraya geri gel!

Hey, come back here!

Sanırım o da bizim gibi geri döndü.

I think he's back, like we are.

Click to see more example sentences
geri re

Şimdi o geri döndü ve sen de öyle.

And now you're back and he's back.

Sen geriye kalan en iyi arkadaşımsın.

You're the best friend I have left.

Geri geleceksiniz. Bu gece büyük bir hikayemiz var!

You're coming back, we got a big story tonight!

Click to see more example sentences
geri rest

Belki bugün değil, yarın da değil ama yakında. Hayatının geri kalanı boyunca.

Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon, and for the rest of your life.

Sadece hayatının geri kalanı boyunca bir çocuk.

Just a child, just the rest of your life.

Bu geri kalanlar için de geçerli.

That goes for the rest of you.

Click to see more example sentences
geri behind

O gece benden bir şey çaldın ama geride ufak bir şey bıraktın.

You took something from me that night but you left a little something behind.

Onlar bizden bir gün geride.

They're a day behind us.

Neden hep geride kalan benim?

Why am I always left behind?

Click to see more example sentences
geri little

Sen şimdi biraz al sonra geri gel.

You take a little, and then come back.

Kısa bir süre içinde geri geleceğim, tamam mı?

I'm gonna be back in just a little while. Okay?

Hey, geri çekil, yoksa küçük köpeği bırakırım.

Hey, back off, or I drop the little dog.

Click to see more example sentences
geri backwards, backward

Üzgünüm, Dr. Mercer, ama Sutton için geriye dönüş gibi gözüküyor. evet öyle gibi.

I'm sorry, Dr. Mercer, but this looks like a big step backwards for Sutton.

Erkeğin sol ayağı ileri gelir ve kızın sağ ayağı geri gider.

The guy's left foot comes forward, and the girl's right foot goes backward.

Ve sen, Jeff, geriye yaslanıyorsun.

And you, Jeff, you lean backwards.

Click to see more example sentences
geri about

Ve geri geldiğinde, ne olduğu hakkında, herhangi bir şey söyledi mi?

And when she came back, did she say anything about what happened?

Bu onu geri getirmeyecek ama en azından olumlu şeyler yapıyorum.

Doesn't bring her back, but at least I'm doing something positive about it.

Evet, ama ne geri kalanı ne olacak?

Yeah, but what about the rest?

Click to see more example sentences
geri reversing, reverse

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve geri.

First, second, third, fourth and reverse.

Bu, sadece basit bir küçük kozmetik dokunmatik kalmış tamamen geri dönüşümlü's.

It's just a simple little cosmetic touch-up, it's completely reversible.

Şimdi, geriye ve dur!

Now, reverse and stop!

Click to see more example sentences
geri in return

Yani, bak, bir hafta içinde eski işime geri döneceğim, ve bu çok güzel çünkü eski işimi seviyorum, ama

I mean, look, I return to my old job in a week, and that's great because I love my old job, but

Bir kaç gün sonra geri veririm.

I'll return it in a few days.

Demek bu yaratıklar beş yıl sonra geri gelecek.

So! In five years these creatures will return.

Click to see more example sentences
geri slow

Bu kadar eski bir şey, sadece bir dakika geri.

A thing that old, and it's only a minute slow.

Geride kıpırdıyor, güzel ve yavaş.

Just moving behind, nice and slow.

Dünya'nın geri kalanı ne kadar da yavaş.

The rest of the world is so slow.

Click to see more example sentences
geri low

Sadece geriye git ve aşağıda dur.

Just get back and stay low.

İki dakika geriden.

Two minutes low.

Sizin için biraz geri teknoloji, değil mi?

A little low-tech for you guys, isn't it?

Click to see more example sentences
geri posterior

Burada "perimortem ecchymosis" durumu var. artkafanın gerisinde.

We've got some peri-mortem ecchymosis on the posterior occiput.

geri aback

Tamamen şok oldum ve geri çekildim,

I was completely shocked and taken aback,