gerilere

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Ama oldu bir kere Artık geri de alamam. ve ben gerçekten çok üzgünüm. oh, hayır, hayır.

But I did, and I know I can't take it back. And I'm just really sorry. Oh, no, no.

Şimdi o geri döndü ve sen de öyle.

And now you're back and he's back.

Lütfen, lütfen geri gel.

Please, please come back.

Lütfen geri gel, lütfen.

Please come back, please.

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

Lütfen benim için geri gel.

Please come back for me.

Evet, git ve geri gel.

Yeah, you go and come back.

Yani şey yapmak ve daha sonra hemen geri gel.

So you do your thing and then come right back.

Bugün, ben daha şanslıyım Bir şey daha var çünkü Ben bu kasabaya geri getirebilir:

Today, I'm even more lucky because there's one more thing I can bring back to this town: