Turkish-English translations for gerzek:

idiot · other translations

gerzek idiot

Sen ve gerzek erkek arkadaşının aksine buradaki bazı insanların hâlâ bir geleceği var.

Unlike you and your idiot boyfriend here, some of these people still have a future.

Bu hiç komik değildi, seni gerzek.

That's not funny, you idiot.

Ben buradayım, seni gerzek.

I'm down here, you idiot.

Click to see more example sentences