gitarı

O gitarı bırak ve Taylor Swift gibi şarkı söylemeyi kes.

Put down that guitar and stop singing like Taylor Swift.

Gitarı bırak ve Taylor Swift gibi şarkı söylemeyi kes!

Put down the guitar and stop singing like Taylor Swift.

Beraber görev yaptık ve Bu, onun gitarı.

We served together and this is his guitar.

Eğer bir gitarı varsa iyi bir adam olmalı.

If you have a guitar should be a good man.

Söyle bize bir şarkı gitarı çalan sensin ve bu gece de Pete'in doğum günü.

Sing us a song, you're the guitar man and this is Pete's birthday night

Ya da belki de, birisi sadece gitarı istemiştir.

Or maybe someone just wanted the guitar.

Şu lanet gitarı ver bana!

Give me that damn guitar!

Küçük bir gitarı çalmak için koca bir adam gerekir.

It takes a big man to play with a little guitar.

Her zaman bir sonraki harika gitarı arıyor, bilirsin.

He's always looking for the next great guitar, you know.

Baba, Anne, Noel'de bana o kırmızı gitarı alabilir misiniz?

Dad, Mom, can you get me that red guitar for Christmas?