gitti

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Ama gitmem, çünkü burada beni isteyen en azından bir kişi var ve bu benim için yeterli.

But I won't, because there's at least one person who wants me here and that's good enough for me.

Senin için zor olduğunu biliyorum, ama benim için de zor, ve yine de gitmeliyiz.

I know it's hard for you, but it's hard for me too, and we still have to go.

Gitmek için iyi bir zaman değil.

It's not a good time for this.

Tamam ben gidiyorum, ve sen de eve gidiyorsun, tamam mı?

All right, I'm going back in there, and you're going home, okay?

Baban gidemez çünkü onun gerçek bir işi var ama ben çoktan evet dedim bile.

Well, your dad can't make it because he has a real job, but I already said yes.

Lütfen, lütfen, lütfen git.

Please, please, please go.

Sadece git ve onu getir, lütfen.

Please, just go and get her?

Bunun için vaktimiz yok, git buradan ve bir şeyler yap.

There's no time for this, get out of there and do something