Turkish-English translations for gizlice:

secretly · confidentially · in secret · covertly · clandestinely · furtively · underhand · other translations

gizlice secretly

Benim adım Ajan Jack Walker ve ben İngliz Gizli servisi için çalısıyorum. merhaba, Jack.

My name is Agent Jack Walker, and I work for the British Secret Service. Hello, Jack.

Peki, ne, şimdi gizli bir ajan gibisin?

So, what, you're like a secret agent lady now?

Başkanın gizli bir kitabı var mı?

Does the president have a secret book?

Click to see more example sentences
gizlice confidentially

Bayan Wagner, kocanız Chicago polis departmanı için çalışan gizli bir muhbirdi, bu doğru mu?

Mrs. Wagner, your husband is a confidential informant For the chicago police department, is that correct?

Ama yine de gizli, ve bunu biliyorsun.

It's still confidential, and you know it.

Han ona bir çeşit gizli bir kurye gibi yanaştı.

Han approached him to act as a sort of confidential courier.

Click to see more example sentences
gizlice in secret

Orada gizli bir kapı var.

There's a secret door in there.

O bizim gibi biri, gizli çalışıyor.

'She's like us, works in secret.

Ama gizli kalsın.

But in secret.

Click to see more example sentences
gizlice covertly

Bir kaç yıl önce Wyoming'de gizli bir genetik laboratuarı hakkında isimsiz bir rapor almıştım.

I got an anonymous report a few years ago about a covert genetics lab in Wyoming.

Tony, bu gizli bir operasyon.

Tony, this is a covert operation.

Hayır. Güya "gizli" bir Rus organizasyonu.

It's a covert russian organization, supposedly.

Click to see more example sentences
gizlice clandestinely

Ne kadar zamandır gizli operasyonlar departmanındasın, Hadley?

How long have you been with clandestine actions, Hadley?

Gizli banka hesapları, şifrelenmiş mesajlar

Clandestine bank accounts, coded messages.

Burası hala gizli bir teşkilat, değil mi?

This is still a clandestine agency, no?

Click to see more example sentences
gizlice furtively

Diğer hobileri gözdağı verme ve gizli mastürbasyon.

Other hobbies include intimidation and furtive masturbation.

Gizli bir zekan var, Maurice.

You got a furtive mind, Maurice.

gizlice underhand

Bu çok gizli, sinsice ve inanılmaz derecede kötüydü.

That was so incredibly mean and sneaky and underhanded.