Turkish-English translations for grafik:

graphic, graphics, graphical · chart · graph · other translations

grafik graphic, graphics, graphical

Yani, belki bir alan için bu kadar grafik fazla mı?

I mean Maybe it's a bit too graphic for the space?

Bu bir grafik kullanıcı arabirimi.

That's a graphic user interface.

Ne? ve En büyük grafik tasarlama şirketi tarafından. ve

What? And.. From the biggest graphics design company.

Click to see more example sentences
grafik chart

Bu onun grafik diyor ki Bir kaç hafta önce onu gördüm ve o asemptomatik oldu.

It says on her chart that you saw her a couple weeks ago and she was asymptomatic.

Ve bu senin grafiğin.

And this is your chart.

Bu grafiği alabilir miyim, lütfen?

May I have this chart, please?

Click to see more example sentences
grafik graph

Grafik meselesi değil dostum. O iyi bir kız. Hepsi bu.

It's not about the graph, she is a nice girl, that's all wow!

Beyler, sadece birkaç dakika içinde Baxter Bayan Dışında fotoğraf grafikleri kullanılabilir olacak

Gentlemen, in just a few moments Miss Baxter will be available for photo-graphs outside the

Elliot, ultrasonik grafiği kontrol eder misin?

Elliot, would you check the ultrasonic graph?

Click to see more example sentences