hâlâ

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Ama senin ve benim için hâlhâlâ vakit var.

But there's still time for you and me.

Hakkında her şeyi biliyorum ve seni hâlhâlâ seviyorum.

I know everything about you And I still love you.

Ama onun için yapabileceğim hâlhâlâ bir şey var.

But there's still one thing I can do for him.

Sorun değil Çünkü sen benim kardeşimsin Ve hâlhâlâ seni seviyorum.

It's okay, because you're my brother and I still love you.

O zaman niye hâlhâlâ burada?

Then why is he still here?

Evet, evet, ama hâlhâlâ bu konuda çok iyi.

Yeah, yeah, but she was still very good at it.

Bence o oldukça kötü ve bence o hâlhâlâ dışarıda bir yerde.

I think she's pretty bad, and I think she's still out there.

Ama eğer hâlhâlâ iyi değilse, onun için yapabileceğim bir şey yok.

If he's still no good, there's nothing I can do for him

Ama hâlhâlâ zaman var.

But there's still time.