hükümleri

Bu bir hüküm değil, Doktor.

This is not a sentence, Doctor.

Çünkü bu beyler benim için sadece birer hükümlü değil, onlar benim ailem.

'Cause these gentlemen, they ain't just convicts to me. They are my family, okay?

Demek hüküm giymiş bir katil seni korkutmuyor ama kendi kocan korkutuyor.

So a convicted killer doesn't scare you, But your own husband does.

İyi günler. Hüküm Şehri'ne hoş geldiniz.

Good afternoon, and welcome to Judgment City.

Dedektif Reagan'ın hapse gönderdiği eski bir hükümlü silah zoruyla onu rehin almış.

An ex-convict who Detective Reagan sent to prison has taken him hostage at gunpoint.

Nicole ve Marcus iki gün içinde hüküm giyecek.

Nicole and Marcus are being sentenced in two days.

Bu kocanız hakkında bir hüküm değil, Bayan Chase.

This isn't a judgment on your husband, Mrs. Chase.

Bak Chin, Gabriel hüküm giymiş bir katil.

Look, Chin, Gabriel's a convicted killer, all right?

Bu bir hüküm değildi.

It wasn't a sentence.

Sen hüküm giymiş bir mahkûmsun Jack.

You're a convicted felon, Jack.