hırsı

Bu kitabı bu yüzden yazdım. Çünkü hak hırsızlığına karşı mücadele devam etmek zorunda.

That's why I wrote this book, because the battle against Merit Thievery has to continue.

Her şey Ernest ile başladı. Onun hırsıyla.

It all began with Ernest, with his obsession.

Kraven'ın ilerleme hırsını asla hafife almadım. Ama Viktor ona inanıyordu ve önemli olan da bu.

I've never underestimated Kraven's lust for advancement but Viktor believed him and that's all that matters.

Hırsı yok, geleceği yok.

No ambition, no future.

Tavuk, hırsı ve açgözlülüğü kedi ise kinizm ve zulümü temsil ediyor.

The chicken represents greed, avarice the cat, cynicism and cruelty.

Neden General Orlov bir mücevher hırsızlığına karışıyor?

Why would General Orlov participate in a jewelry caper?

Sadece siyasi hırsının bir parçası mı?

Just part of your political ambition?

O sadece ruhu intikam hırsıyla dolu bir bebek.

She's only a doll with a vengeful soul!

Farder Coram çocuk hırsızlarının avlarını nereye götürdüklerini bilmek istiyor.

Farder Coram wishes to know where the child-cutters take their prey.

Biz, Marley ve Marley'iz Para hırsı ve açgözlülük

We're Marley and Marley Avarice and greed