hırsızlığı

Bir hırsızlık, adım adım, bir ve bin kez, film gibi.

A robbery, step by step a thousand times, like a movie.

Kimse yoksul değil bu yüzden hırsızlık ve suç yok.

No one's poor, so there's no stealing, and there's no crime.

Bu hırsızlık, değil mi?

This is stealing, isn't it?

Sence de küçük bir hırsızlık için bu biraz fazla değil mi?

You don't think that's a little extreme for petty theft?

Altın varsa, hırsızlık ve ölüm de vardır.

Where there's gold, there's stealing and killing.

Bu senin hırsızlık tekniğin mi? Çünkü biraz hayal kırıklığına uğradım.

Is this your technique for breaking in because I'm a little disappointed.

Bir kaçağa yardım ve yataklık ve en sevdiğim, helikopter hırsızlığı.

Aiding and abetting, harboring a fugitive and my personal favorite, grand-theft chopper.

O hiç hırsızlık yapmadı, yemin ederim.

He never stole anything, I swear.

Bayanlar baylar ve saygıdeğer peder Dermot ile ilk kez hırsızlık yaparken

Ladies and gentlemen and Reverend Father "the first time me and Dermot went shoplifting

Yani en azından araba hırsızlığı onurlu bir ticaret sayılır.

I mean, at least stealing cars, that's an honorable trade.