Turkish-English translations for haçlı:

crusader · other translations

haçlı crusader

Çünkü bu savaş gerçekten bir haçlı seferi. Bir kutsal savaş, dünyanın özgürlüğünü kurtarmak için.

Because this war, is really a crusade a Holy war to save the freedom of the world.

Haçlı seferlerinden altı yüz yıl önce.

Six hundred years before the Crusades.

Haçlı seferleri, İspanyol Engizisyonu, Watergate.

Crusades, Spanish Inquisition, Watergate.

Click to see more example sentences