Turkish-English translations for habercilik:

reporting · journalism · other translations

habercilik reporting

Çok detaylı bir habercilik oldu be bu Curry.

Wow, that is some detailed reporting, curry.

En iyi araştırmacı habercilik.

Best investigative reporting on Earth.

habercilik journalism

Ben buna doğru habercilik diyorum, dünyadaki tek doğru habercilik, başka bir şey değil.

I call it true journalism, the only true journalism in the world, nothing else.

Hayır, Kolombiya habercilik okulunda.

No, Columbia School of Journalism.