Turkish-English translations for haberleşmek:

communicate · other translations

haberleşmek communicate

Sen ve Allison haberleşmek için daha iyi bir yol bulmalısınız.

You and Allison just have to find a better way to communicate.