hakediyor

Herkes ikinci bir şansı hakeder değil mi?

Everybody deserves a second chance, right?

Herkes ikinci bir şansı hakediyor.

Everyone deserves a second chance.

Çünkü o adam bir kahraman ve en azından bunu hakediyor.

Because that man is a hero, and he deserves nothing less.

Bu ülke orada bir askeri üssü hakediyor.

This country deserves to have a military base there.

Onu aşağıda tek başına bıraktım ve o daha iyisini hakediyor.

I left him downstairs alone, and he deserves better.

Herkes bir şansı hakeder.

But everybody deserves a chance.

O senin gibi birini hakediyor.

He deserves someone like you.

O iyi bir çocuk, bir şansı hakediyor.

She's a good kid, deserves a break.

Yani biyolojik babası kim olursa olsun o bizim kızımız ve var olmayı hakediyor.

So regardless of who her biological father is, she's our daughter, and she deserves to exist!

Doğrudan sorulmuş bir soru bu, doğrudan bir cevap hakediyor.

That's a direct question. It deserves a direct answer.