hala

Bilmiyorum hala küçük bir şey için zamanımız yok mu?

I don't know, there's still time for a little something.

Evet, evet, evet ve ben hala buradayım.

Yeah, yeah, yeah, and I'm still here.

İyi bir adam olduğunu biliyorum. O iyi adamın hala oralarda bir yerde olduğunu da biliyorum.

I know that you are a good man, and I know that man Is still in there somewhere.

Hala yapman gereken bir şey var, değil mi?

There's still something you have to do, isn't there?

Annem ve babam vardı belki o zaman onlar hala burada olacak.

If my mother and father had one, maybe then they would still be here.

O zaman neden hala burada?

Then why is she still here?

Hala onun için bir şeyin var değil mi?

You still have a thing for him, don't you?

Ama burada hala bir şey var.

But there's still something here.

Ama sen ve ben, biz hala buradayız.

But you and me, we are still here.

Bunun hala iyi bir şey olduğunu mu düşünüyorsun?

And you still think this is a good thing?