halkla

Ben burada kalacağım ve halkım için bir şeyler yapacağım.

I'm gonna stay here and do something for my people.

Bu benim ailem olabilir ancak bunlar tam olarak benim halkım değil.

This may be my family but these are not quite my people.

Ve onlar gibi ben de halkım için büyük bir değişiklik yapmak istiyorum.

And like them, I want to make a huge change for our people.

Bugün, Amerikan halkı için büyük bir gün.

This is a great day for the american people.

Bu insanlar senin halkın!

These people are your people.

Peki ya benim halkım, ya kardeşim?

What about my people, my brother?

Adamım bunlar benim halkım.

Man, these are my people.

Halk da onu bu yüzden seviyor.

That's why the people love him.

Bu insanlar benim halkım.

These are my people.

Bunlar artık benim halkım.

These are my people now.