We also found translations for word hamster in English.

hamster

Başka bir şey var mıydı? teker dönüyordu ama hamster ölmüştü.

Is there anything else? The wheel was spinning, but the hamster was dead.

Bu yüzden, annem bana bir hamster aldı sorumluluğu öğretmek için.

So, my mom bought me a hamster, you know, to teach responsibility.

Biliyorum kötü bir şey yaptım. Ama o vahşi bir hamster'dı.

I know it was bad, but this was a vicious hamster.

Bu, zorunlu bir hamster incelemesi.

It's a mandatory hamster inspection.

O bir hamster. Evcil bir fare.

It's a hamster A pet mouse

Bir hamster gibi.

Like a hamster.

Sana bir hamster ya da bir tavşan önerdim.

I offered you a hamster or a rabbit.

Sanki küçük bir hamster gibi.

It's like a little hamster.

Selam millet ben hamster Bernie!

Hey, everybody. I'm Bernie the Hamster.

Daha önce böyle davranan hamster gördün hiç?

You ever seen a hamster do that before?