Turkish-English translations for hane:

digit · house · household · order · other translations

hane digit

Günleri sayılı, bu günlerin sayısı da, iki haneli bir rakam bile değil.

Her days are numbered, and the number in question isn't even in double digits.

İki haneli en küçük sayı ama yine de söyleyeyim, on dolar.

The lowest of the double digits, but nevertheless, ten dollars.

Toto, artık tek haneli sayılarda değiliz.

Toto, we're not in single digits anymore.

Click to see more example sentences
hane house

Sen ve onun yüzünden bu hane mahvoldu.

like you and her, that ruined this house.

Devam et. hane!

Go ahead. house!.

Bu hane gerçekten de tam bir mucize.

This house is truly is a marvel.

Click to see more example sentences
hane household

Tüm hane halkını.

An entire household.

hane order

Bir kaç haneye tecavüz, sarhoşluk ve ahlaksızlık ile Manchester'dan gelen bu olay.

A couple of break-ins, drunk and dis-orderlies and this through from Manchester.