hapı

Ben de öyle düşündüm, ama ekstra hapı içince çok iyi bir fikir gibi geldi.

I thought so too, but after I took that extra pill, it seemed like a great idea.

Bu arada çok daha iyi uyuyorum, küçük sihirli hapların için teşekkürler.

By the way I'm sleeping so much better, thanks to your magic little pills.

İki küçük hap, sarı olanı senin için ve diğeri de benim için.

Two little pills, the yellow one for you and another for me.

Bir şişe mobilya cilası içtim ve yüksek dozda uyku hapı aldım.

I drank a bottle of furniture polish and took an overdose of sleeping pills.

Dinle ahbap, hapların nerede bilmiyorum, ama bu bitti, tamam mı?

Listen, pal, I don't know where your pills are, but this ends now, okay?

Kendine bir iyilik yap ve o hapları iç.

Do yourself a favor and take those pills.

Her neyse. Bu gece hapı aldım.

But, anyway, I took it tonight.

Hap sana yardımcı olacak, ben de. şimdi onu tarif et bana.

The pill will help you, I will help you. Now describe her to me.

Şimdi iki uyku hapı alacağım ve sen de kendi odana git hadi.

I'm taking two sleeping pills now, and you go to your own room.

Dur bir saniye. Doğum kontrol hapları bunun için miydi bu?

Wait, is that what the birth control pills are for?