Turkish-English translations for hapsedilme:

imprisonment · confinement · incarcerate, incarceration · other translations

hapsedilme imprisonment

Suç ve Hapsedilme Oranları:

Crime and Rates of Imprisonment:

Değişim, ölüm, yıkım, acı, hapsedilme, ihanet.

Upheaval, death, destruction, pain, imprisonment, betrayal.

Hapsedilmeye pek uygun değilim.

I'm not well-suited for imprisonment.

hapsedilme confinement

Hapsedilme ve köpek tasmaları.

Confinement and dog collars.

hapsedilme incarcerate, incarceration

Yani tüm bu hapsedilmenin ardından.

I mean after all this, incarceration.