Turkish-English translations for harçlık:

allowance · money · pocket · pocket money, pocket-money · other translations

harçlık allowance

Tanrım, ne kadar harçlık alıyor bu çocuk böyle?

Oh, my God, how much allowance does that kid get?

Ona ne istiyorsa ver fazla harçlık, yeni bir bisiklet Sadece yap.

Give him anything he wants bigger allowance, a new bike just do it.

Ve yüklü bir harçlık.

And a generous allowance.

Click to see more example sentences
harçlık money

Ama bu benim harçlık param.

But this is my mad money.

Ona yeterince harçlık verdim ama o daha fazlasını istiyordu!

I gave him enough pocket money but he wanted more!

Yoksa harçlık da yok.

Or no pocket money.

harçlık pocket

Ona yeterince harçlık verdim ama o daha fazlasını istiyordu!

I gave him enough pocket money but he wanted more!

Yoksa harçlık da yok.

Or no pocket money.

harçlık pocket money, pocket-money

Ona yeterince harçlık verdim ama o daha fazlasını istiyordu!

I gave him enough pocket money but he wanted more!

Yoksa harçlık da yok.

Or no pocket money.