harcadım

Senin için harika bir kız bulmak için ne kadar zaman harcadım.

I spent so much time finding the perfect girl for you.

Şunu söylemeliyim ki bazı hatalar yaptım ve biraz para harcadım.

I gotta tell ya I made some mistakes, and I spent some money.

Bu yüzden, son iki senemi gerçek bir çözüm bulmaya harcadım.

So I spent the last two years trying to find a real solution.

Biliyorsun bu tatili planlamak için altı hafta harcadım.

You know I've spent six weeks planning for this vacation.

Çünkü tüm hayatımı burada bir şeyler kurmak için harcadım.

Because I've spent my life trying to build something here.

Ben tüm hayatımı burada bir şeyler kurmak için harcadım.

I've spent my life trying to build something here.

Ve sen, baba, seni harcayacağım, alçak herif!

And you, Dad, I'll waste you, you bastard!

Bu yıl yine çok para harcadım.

I've spent too much again this year.

Bugün çok para harcadım hem de hiç bir şey için.

I blew a lot of money today For nothing.

Ama belli ki vaktimi boşa harcıyorum.

But I'm obviously wasting my time.