We also found translations for word hard in English.

hard

Bu bir hard disk.

This is a hard drive.

Ve bu güzel yemek için Bay ve Bayan Harding'e teşekkür ederim.

And thank you, Mr. and Mrs. Harding, for this lovely dinner.

Wild Bill Hickok, John Wesley Harding ve Montana Kid."bu kadar" Montana Kid"?

Wild Bill Hickok, John Wesley Harding and the Montana Kid."Are you that" the Montana Kid"?

Aman Tanrım, bu o Hard Entertainment mı?

Oh, my God, this is that Hard Entertainment?

Warren G. Harding, Rutherford B. Haevet, Herbert Hoover ve iki Harrison, Benjamin ve William Henry.

Warren G. Harding, Rutherford B. Hayes, Herbert Hoover and the two Harrisons, Benjamin and William Henry.

Ben, Clayton Harding'in genç haliyim, bu yüzden beni işe aldı.

I am the young Clayton Harding, that's why he hired me.

Bu akşam yapacağız hard rock!

Tonight we're gonna be hard rock!

Bu Dr. Harding, ben de Dr. Malcolm.

This is Dr. Harding, I'm Dr. Malcolm.

Belki de o pastadan sen de bir ısırık almalıydın Harding.

Maybe you should have taken a bite outta that pie, Harding.

Harding iyi bir doktor olduğunu biliyor.

Harding knows you're a good doctor.