harika

Hey, bu harika. gerçekten, gerçekten harika.

Hey, this is great. Really, really great.

Bence bu harika bir elbise ama ben daha çok sanki şöyle bir şey düşünüyordum bu nasıl?

I think that is a great dress, um, but I was thinking a little more of something like this?

Başka bir zamanda, başka bir yerde, sen ve ben birlikte harika olurduk.

Another time, another place, you and I We really would have been great together.

Evet, bu harika, bu harika.

Yeah, that's great, that's great.

Bu harika bir gece!

This is a great night!

Bu harika bir gün.

This is a great day.

Bu harika, bu gerçekten harika.

That's great, that's really great.

Bu harika bir şey.

This is a great thing.

Demek istediğim, annen harika bir anne ama çok kötü bir insan evladı.

I mean, your mother is a wonderful mother, but she is a terrible human being.

Pekala, geldiğiniz için çok teşekkür ederim sizin için harika bir şovumuz var.

All right, thank you guys so much for coming out we have a great show.