harika

Tamam, bu harika, çok teşekkür ederim, tamam mı?

Okay, that's great, thank you very much, okay?

Gerçekten ama gerçekten harika.

Yeah. Really, really, really good.

Ve bu harika bir şey.

And that's a great thing.

Evet, ama sonra döneceğim ve her şey harika olacak.

Yeah, but then I'll be back, and everything will be fine.

Bu çok iyi fikir. gerçekten harika bir fikir.

That's a really good idea. It's a great idea.

Ben iyi biri değilim, sen harika bir adamsın.

I'm not a good man, you're a great man.

Hayır, bu gerçekten harika.

No, this is really good.

Oh, adamım, bu harika değil mi?

Oh, man, this is great, right?

Hayır, harika bir zaman değil.

No, it's not a great time.

Harika bir şey görmek ister misin?

You want to see something great? Look.