Turkish-English translations for hasılat:

takings, take · yield · revenue · receipt, receipts · other translations

hasılat takings, take

Gecenin hasılatı iyi görünüyor.

Tonight's take looks good.

Her zamanki hasılatın beşte biri.

One-fifth of the usual take.

hasılat yield

Barton, Ben Goss Ling, yüksek hasılat, özel kredilerden.

Barton, I'm Goss Ling, high yield, private loans.

hasılat revenue

Ve bir sürü hasılat topluyorum.

And generating a lot of revenue.

hasılat receipt, receipts

Pink Floyd konser hasılatı.

Pink Floyd concert receipts.