Turkish-English translations for hastalığı:

disease · other translations

hastalığı disease

Ve geri döndüğünde seni bekleyen bir işin olacak, çünkü senin bir hastalığın var, Linda.

And when you get back, your job will be waiting for you, because you have a disease, Linda.

Enfeksiyon belirtisi yok. Metabolik ya da otoimmün bir hastalık değil.

There's no sign of infection, it's not a metabolic or autoimmune disease.

Bu hastalık genellikle önceki çocukluk keşfetti,

This disease is usually discovered earlier in childhood,

Click to see more example sentences