hastalar

Bütün bu şehir seni seviyorum olabilir Ama bir tek ben varım kim ne kadar hasta bilir.

This whole town may love you but I'm the only one who knows how sick you are.

Ama baban yani bu olanlarda o tamamen masum ve ve hasta olan da o, değil mi?

But your father's I mean He's been totally innocent in this, and and he's the one that's sick.

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

O benim kardeşim ve hasta, ve bana ihtiyacı var!

He's my brother, and he's sick and he needs me!

Arkadaşınız hasta, bu ne demek oluyor? Demek oluyor ki o isme ihtiyacım var.

You're friend is sick, what does it mean? it means that I need that name.

Ben sadece kendimi hasta hissediyorum, ve eve gitsem iyi olur, tamam mı?

I'm just feeling really sick, and I think I should go home, okay?

İçeride bir bebek var, al onu. O çok hasta, lütfen yapmayın.

There's a baby inside, Get it, Please, he's sick, Don't hurt him, please,

O çok hasta ve tehlikeli bir adam.

He is a very sick and dangerous man.

Nasıl bir hasta ruhlu insan böyle bir şeyi yapabilir?

What kind of a sick person would do something like that?

Ne çeşit hasta biri böyle bir şey yapar?

What kind of sick person does something like that?