hastaneler

Onu aradım ve hastanede bir problem olduğunu ameliyat ya da onun gibi bir şey olduğunu söyledim.

So, I called her and said I had a problem at the hospital, a surgery or something.

Hastanede iyi bir kitap okumak zor, ama bu da kendi türü içinde fena değil.

It's hard to read a good book in the hospital, but this isn't bad of its kind.

Ben hastaneye götürmek için bir radyo araba bekliyordu Kan örneği ya da bir şey almak için.

I was waiting on a radio car to take him to the hospital to get a blood sample or something.

Bu hastane, bu iş, senin için yeterli, değil mi?

This hospital, this job, it's enough for you, isn't it?

Evet, bu iyi insanlar için özel bir hastane.

Yes, this is a special hospital just for "fine" people.

Hayır. Hayır, bu bu bir hastane değil.

No, that's that's not what this hospital is.

Babası da çok büyük bir hastanede doktor ve çok akıllı biri.

Her father is a doctor at a big hospital and he's very smart.

Ve sadece bu hafta hastanede küçük bir çocuk var diye değil.

And not just this week because there's a boy in a hospital.

Bu kadın bu hastanede bir ve bir oğul kaybetti.

This woman has lost a husband and a son in this hospital.

Onlar bizim için aradığınız Biliyorum, ve ben onlar hastanede olduğunu biliyorum.

I know they're looking for us, and I know they were at the hospital.