hatırlıyor

Uzun zaman önce, bir zamanlar bana ne dediğini hatırlıyor musun?

Do you remember what you told me once, a long time ago?

Bir yıl önce bugün ne olmuştu, hatırlıyor musun?

Do you remember what happened a year ago today?

O gece ne olduğunu hatırlıyor musun?

You remember what happened that night?

İlk kez söylediğini hatırlıyor musun? ilk kez söylediğim zaman evet evet.

Do you remember the first time you said it? First time I said Yeah.

Dün gece bana ne dediğini hatırlıyor musun?

Do you remember what you told me last night?

En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun John?

John, do you remember the last time you were happy?

Çünkü geçen sefer ne olduğunu hatırlıyorsun değil mi?

Because, you remember what happened last time, right?

Onu en son ne zaman gördüğünü hatırlıyor musun?

Do you remember the last time you saw him?

Uzun zaman önce bize ne olduğunu hatırlıyor musun?

Remember what happened with us a long time ago?

Onun hakkında başka bir şey hatırlıyor musun?

You remember anything else about this guy?