Turkish-English translations for hatırlama:

recall · other translations

hatırlama recall

O gece ortadan kayboldu ve ben o zamandan beri yüzünü hatırlamaya çalışıyorum.

She disappeared that night and I've been trying to recall her face ever since.

O, ya da bir fabrika hatırlama bir cehennem.

That, or a hell of a factory recall.