hatalıydı

O halde, diyelim ki, Bayan O'Brien hatalıydı.

Let us say, then, that Miss O'Brien was mistaken.

Belki de testler hatalıydı.

Maybe the tests were wrong.

Ama aynı zamanda temelden hatalıydı.

But it was also fundamentally flawed.

Belli ki, ilk içgüdülerim hatalıydı.

Obviously, my initial instincts were mistaken.

Belki de girdilerim hatalıydı.

Maybe my inputs were incorrect.

Belki de girdilerim hatalıydı. Data, Geordi.

Yeah, but maybe my inputs were incorrect.

Aptal Buzz Aldrin hatalıydı.

Stupid buzz Aldrin was wrong.

İddia makamı en başından beri hatalıydı.

The prosecution was wrong from the get-go.