hatam

Sanırım belki de bu benim hatam çünkü tam olarak ne istediğim konusunda açık değildim.

I think maybe this is my fault because maybe I wasn't clear about exactly what I want.

Bak, dinle, bu benim hatam değil, tamam mı?

Okay, look, listen, this is not my fault, okay?

Evet, ama ben senin bu kadar Benim hatam değil bu.

Yes, but I thought that you so this is not my fault!

Evet ama bu benim hatam değil.

Yes, but that's not my fault.

Ve bu benim hatam değil.

And this is not my fault.

Ama bu benim hatam değildi.

But this wasn't my fault.

George öldü ve bu benim hatam değil.

George is dead and it's not my fault.

Ama bu benim hatam değil.

But that's not my fault.

Hayır, bu benim hatam değil.

No, this is not my fault.

Bak bu senin hatan değil Benim hatam olmadığını biliyorum.

Well, it's not your fault I know it's not my fault.