Turkish-English translations for hayalet:

ghost · phantom · spirit · apparition · spook · specter · shadow · wraith · phantasm · spectre · sprite · revenant · other translations

hayalet ghost

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

Bu bir hayalet!

It's a ghost!

Sadece bir iki hayalet.

Only a ghost or two.

Click to see more example sentences
hayalet phantom

Ama hiç hayalet bir Rus denizaltısı görmedim.

But I've never seen a phantom Russian submarine.

Dev hayalet dinazor şehir merkezine saldırıyor.

Giant phantom dinosaur attacking town center.

Opera hayaleti diye bir şey yok.

There is no Phantom of the Opera

Click to see more example sentences
hayalet spirit

Ne olduğunu bilmiyorum ama bir hayalet gibiydi. Bir şeytan da olabilir. Ya da bir ruh.

I don't know what, but it was something like a ghost, a demon, or a spirit.

Onun ruhu, hayaleti, sen ne dersen artık.

His spirit, his ghost, whatever you wanna call it.

Binanın dışında bir hayalet.

A spirit outside the building.

Click to see more example sentences
hayalet apparition

Bu nedenle, telepati ya da hayaletler, ya da uçan daireler gibi şeyler yok.

Therefore, there can be no telepathy, or apparitions, or flying saucers, nothing like that.

Şimdi, Nerde bu iddia edilen hayalet?

Now, where is this alleged apparition?

Ne bekliyordun? Bir hayalet mi?

What were you expecting, an apparition?

Click to see more example sentences
hayalet spook

Biz sadece rutin bir hayalet kontrolü yapacağız.

We're just doing a routine spook check.

Keyzer Söze bir kalkan. Ya da senin deyişinle hayalet hikayesi.

Keyser Soze's a shield, or like you said, a spook story.

Orası hayaletli bir ev.

That's a spook house.

Click to see more example sentences
hayalet specter

Hayalet, Ruh, Hortlak, Cin

Ghost, Spirit, Wraith, Specter

Duponte tam bir hayalet.

Duponte is a specter.

Girraudoux un Intermezzo adlı oyunundaki hayalet

It's the Specter, in Giraudoux's Intermezzo

hayalet shadow

Bu bir hayaletimsi bir şey.

It's a shadow something.

Sadece hayaletler ve gölgeler.

Just ghosts and shadows.

Bir hayalet, bir yılan, şeytanın ta kendisi.

A serpent, a shadow, the devil herself.

hayalet wraith

Bir su hayaleti belki de?

A water wraith maybe?

Hayalet, Ruh, Hortlak, Cin

Ghost, Spirit, Wraith, Specter

O Hayaletler hala oralarda bir yerde!

Those Wraiths are still out there!

hayalet phantasm

Gözle görülebilen bir hayalet.

A focused, non-terminal phantasm.

hayalet spectre

Veya bir hayalet ve bir hortlak.

Or a spectre and an apparition?

hayalet sprite

Bir çeşit Yahudi ruhu ya da hayaleti.

Some sort of Jewish sprite or ghost.

hayalet revenant

Marc, sana bir hayaleti takdim edeyim; Alain Leroy.

Marc, may I present a revenant, Alain Leroy.