hayvanım

Çünkü ben vahşi bir hayvanım. Aynı zamanda bir ve babasın da.

Because I'm a wild animal You're also a husband and a father.

Sessizliğiniz "Evet"diyor" Ben hâlhâlâ bir hayvanım. Vahşi, tehlikeli bir hayvan.

Your silence says, "Yes, I'm still an animal a wild, dangerous animal.

Çünkü ben vahşi bir hayvanım.

Because I'm a wild animal.

Ben ne olduğumu biliyorum Ben bir hayvanım.

I know what I am and that's an animal.

Ve ben yeni bir hayvanım.

And I'm a new animal.

Ben bir hayvanım ama dua etmek istiyorum.

I'm an animal but I want to pray.

Çünkü ben de vahşi bir hayvanım.

Because I'm also a wild beast.

Ben bir hayvanım!

I'm an animal!

Ve ben şahsen bir hayvanım.

And I myself am an animal.

Ama ben, bir hayvanım.

Well, me, I'm an animal.