hazırlıklıdır

Çünkü hazır olduğumu sanmıyorum ve bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

Because I don't think I'm ready and I know how important it is to you.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, hazır.

One, Two, Three, Four, Five, Six, Ready.

Çünkü yeni bir şey için hazır değilsin.

Because you're not ready for something new.

Çok özür dilerim, ama ben.. ben hazır değilim.

I'm really sorry, but I just I'm not ready.

Bu belki de hayatımda ilk kez bir şey için tamamen hazır olduğum zaman olabilir.

This may be the first time in my life that I'm completely ready for something.

Evet, ve bunun için hazır değilim, tamam mı?

Yes, and I'm not ready for this, okay?

Senin gibi biri için hazır değil.

He's not ready for someone like you.

Senin gibi biri için hazır değilim.

I'm not ready for someone like you.

Sadece, bütün bunlar için hazır değilim, tamam mı?

I'm just, I'm not ready for all of this, okay?

Orada eşim ve benim için hazır bir yer var.

There's a place ready in there for my wife and me.