hem

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Hem de iyi bir adam.

And a good man, too.

Hem ne var biliyor musun, haklısın.

And you know what? You're right.

Şimdi beni dinle, hem de iyi dinle.

Now, you listen to me, and you listen good.

Hem de, sadece şimdi için değil.

And this isn't just for now.

Bazı şeyler aynı anda hem çok kötü hem de çok iyi olabilir.

Some things can be really bad and really good at the same time.

Hem senin için yeni bir şeyim var.

And I have something new for you

Bu hem senin hem de onun için.

It is for him and for you.

Görüyor musun, sen benimle bir sorunun var, hem de büyük bir sorun.

You see, you do have a problem with me; a big problem.

Hem de çok iyi bir şey.

That's a very good thing.