hepsi

Bu sen ve benimle ilgili, hepsi bu.

It's all about you and me, and that's it!

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Evet, ve hepsi bu değil.

Yeah, and that's not all.

Hepsi bu değil, değil mi?

That's not all, is it?

Ve hepsi bu kadar değil.

And that's not all there is.

Ama hepsi bu değil.

But that's not all.

Evet ve hepsi bu kadar değil.

I have, and that's not all.

Evet ama hepsi bu değil.

Yes, but that's not all.

Ama hepsi bu.

But that's all.

Ve hepsi bu.

And that's all.