Turkish-English translations for hergele:

bastard · scoundrel · rascal · brat · prick · jerk · bitch · turd · other translations

hergele bastard

Bu hiç kolay değil, bana iki saniye ver çılgın hergele!

It's not easy! Just give me two seconds, all right, you mad bastard!

Cevap ver bana, hergele.

Answer me, you bastard.

O zeki bir hergele.

He's a clever bastard.

Click to see more example sentences
hergele scoundrel

Seni küçük hergele, bu da ne oluyor?

You little scoundrel, what the hell is this?

Şahsen onun pis, kaba bir hergele olduğunu düşünüyorum.

Personally, I think he's filthy, rude, a complete scoundrel.

Yakışıklı bir hergele, öyle değil mi?

He's a good-looking scoundrel, ain't he?

Click to see more example sentences
hergele rascal

Gel buraya, seni küçük hergele.

Get over here, you little rascal.

Hadi ama, seni hergele.

Come on, you rascal.

Seni küçük hergele!

You little rascal!

Click to see more example sentences
hergele brat

Seni hergele, buraya gel.

This brat, come over here.

Seni hilebaz küçük hergele!

You deceitful little brats!

Ji Heon, seni hergele.

Ji Heon, this brat.

hergele prick

Hadi seni küçük hergele.

Come on, you little prick.

Sen de yulaf ezmesi yedin, seni küçük hergele.

You had the oatmeal, you little prick.

Seni duygusuz hergele!

You insensitive prick!

hergele jerk

Peki ya şu diğer hergele?

What about that other jerk?

Bu hergele ona layık değil.

That jerk doesn't deserve her.

Ne kadar hergele?

How much, jerk?

hergele bitch

O sadece kendini beğenmiş ve bencil yaşlı kahrolası bir hergele!

He's just a He's a pompous, self-centered old fucking son of a bitch!

hergele turd

Küçük bir hergele gibi.

Like a little turd.