herhangi

Şimdi bana söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?

Now, is there anything that you need to tell me

Herhangi bir şey için bana ihtiyacın olursa ben burada olacağım.

If you need me for anything, anything at all, I'm here.

Ve geri geldiğinde, ne olduğu hakkında, herhangi bir şey söyledi mi?

And when she came back, did she say anything about what happened?

Yani, her zaman yapmak istediğin bir şey varsa, herhangi bir şey

So, if there's something that you've always wanted to do anything

Bize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?

Do you have anything you want to tell us?

Bu kız hakkında herhangi birşey biliyor musun?

Do you know anything about this girl?

Şey, dinle, eğer herhangi bir şeye ihtiyacın olursa burada olacağım

Well, listen, if there's anything else you need, I'm gonna be here

Onun hakkında bir şey biliyor musun, tıbbi geçmişi bu adam hakkında herhangi bir şey?

Do you know anything about him; his medical history, anything about this guy?

Dinle, tatlım. Olanlar hakkında herhangi bir şey hatırlıyor musun?

Listen, honey, do you remember anything about what happened?

O yüzden etrafa bir bak. .ve herhangi bir garip bir şey ya da olağan dışı bir şey görürsen, bana söyle.

So take a look around, and if you see anything strange or out of the ordinary, just tell me.