Turkish-English translations for herif:

guy · asshole · bastard · man · dude · fucker · bloke · prick · fellow · dick · bitch · bugger · sod · dog · bird · stiff · johnny · buster · blighter · cuss · other translations

herif guy

Hayır, bu herif ne olacak peki?

No, no, what about this guy?

Yani sen diyorsun ki o herif, şuradaki o şey

Are you saying that guy, that thing over there

Genç bir herif miydi?

Was it a young guy?

Click to see more example sentences
herif asshole

Dinleyin, bu herif her yerde olabilir tamam mı?

All right, listen, this asshole could be anywhere, okay?

Göt herif, İngilizce bile bilmiyor.

Asshole doesn't even speak English.

Süt için sağol, pislik herif.

Thanks for the milk, asshole.

Click to see more example sentences
herif bastard

Onu rahat bırak seni adi herif!

Leave him alone, you bastard!

Seni piç herif! Piç herif

You bastard, you bastard

Bırak beni, aşağılık herif!

Leave me alone, bastard!

Click to see more example sentences
herif man

Yaşlı herif, bunu bize neden daha önce söylemedin?

Old man, why didn't you tell us that before?

Endişe etmeyin, bu herif bir polis memuru.

Don't worry, this man, he's a police officer.

Ben senin ruhunu kurtarmaya çalışıyorum aptal herif.

I'm trying to save your soul, you stupid man.

Click to see more example sentences
herif dude

Birkaç dakika sonra da o herif çıktı.

A few minutes later, that dude came out.

Bir herif gibi.

Like a dude.

Ve siyah herif diyor ki; "Herkes uykuda.

And the black dude says, "Everybody's asleep.

Click to see more example sentences
herif fucker

Hey, buraya gel, seni piç herif, orospu çocuğu, geri dön.

Hey, come here you bastard mother fucker, come back here.

Bu işi para için mi yaptığımı sanıyorsun lanet herif?

You think I'm doing this for money, fucker?

Bu benim sorumluluğum değil, göt herif.

It's not my responsibility, you fucker!

Click to see more example sentences
herif bloke

Binanın yöneticisi olan herif eroin satıcısı, adı da Aron Bashir.

The bloke who runs the building is a heroin dealer named Aron Bashir.

O sert yaşlı bir herif.

He's a tough old bloke.

Ben ve başka bir herif.

Me and one other bloke.

Click to see more example sentences
herif prick

O herif tam bir pislik.

That guy's a real prick.

Bu kadar aptal bir herif misin sahiden?

Are you really such a stupid prick?

Bu herifi ne zaman yakalayacaksın Don?

When will you catch this prick, Don?

Click to see more example sentences
herif fellow

Ama gerçekten iyi bir herif değilsin değil mi?

But you're not a very nice fellow, are you?

Memur bey, kim bu herif?

Officer, who is this fellow?

Peki bu ilginç görünüşlü herif kim?

And who's this interesting looking fellow?

Click to see more example sentences
herif dick

Bu herif tam bir dallama.

This guy's a total dick.

Bu herif tam bir yarak.

That guy's a total dick.

O sadece bir herif.

He's just a dick.

Click to see more example sentences
herif bitch

Çünkü bana söz vermiştin seni aşağılık herif. Bana söz vermiştin.

Because you promised me, you son of a bitch, you promised me.

O herif ve şu kaltak.

Him and that bitch.

Duydun mu beni piç herif?

You hear me, you sucker bitch?

Click to see more example sentences
herif bugger

Ben de seni seviyorum, aptal herif.

I love you, too, you daft bugger.

Buraya gel, seni alçak herif.

Come on, you little bugger!

Pekâlâ seni sinsi herif!

All right, you sneaky bugger.

Click to see more example sentences
herif sod

Tabii ki öylesin seni aptal herif.

Yeah, course you are, you silly sod.

Nihai ve bağlayıcı bir karar yoldaş." Yalaka herif.

Actual final and binding position, comrade." Cheeky sod.

Seni pis herif.

You dirty sod.

Click to see more example sentences
herif dog

O farklı bir köpek, manyak herif.

That's a different dog, you sick bastard.

Bu herif tam bir kurtarma köpeği gibi.

This guy's like a human rescue dog.

Lanet olsun, o herif Walt Flanagan'ın köpeğinden hızlı.

Damn, that bastard's faster than Walt Flanagan's dog.

Click to see more example sentences
herif bird

Git bir yıkan, pis herif.

Go, wash up, dirty bird.

Kuş öldü hıyar herif!

The bird is dead, asshole.

Kıpırdama bok herif!

Freeze, shit bird!

herif stiff

Şanslı herif de kim bakalım, Ashley?

Who's the lucky stiff, Ashley?

O polis ne şanslı herif.

That cop what a lucky stiff.

Seni şanslı herif.

You lucky stiff.

herif johnny

Hayır, yarım saat içinde değil, seni kauçuk masalı herif.

No, not in half an hour, you rubber-desk johnny.

Nick, adi herif, ben Johnny!

Nick, asshole, it's Johnny!

herif buster

Bu herif beni geri getirdi.

The buster brought me back.

Bir sorun mu var, kızarık herif?

Got a problem, Buster brown?

herif blighter

Aptal herif İyi adam.

Stupid blighter Good man.

Ne istiyormuş o gıcık herif?

What does that blighter want?

herif cuss

Ben bir albayım, pis herif.

I'm a colonel, nasty little cuss.

Pimpirikli herif, değil mi?

Suspicious cuss, ain't he?