Turkish-English translations for hipnotize:

hypnotized · hypnotised · other translations

hipnotize hypnotized

Sana bir şey soracağım beni orada hipnotize ettin, değil mi?

Let me ask you one thing You hypnotized me in there didn't you?

Daha önce hipnotize edildin mi?

Have you ever been hypnotized before?

Hayır, hiç kimse beni bu kadar çabuk hipnotize edemez.

No. No, nobody could hypnotize me that fast.

Click to see more example sentences
hipnotize hypnotised

İşte bu şekilde herkes Harold Saxon olduğunu düşünmeye hipnotize edildi. Saxon.

That's how everyone got hypnotised into thinking he was Harold Saxon.

Ama hipnotize edebiliyorum, çünkü Tanrı bunu yapmam için beni seçti.

But I can hypnotise, because God chose me to do his work.

Xander tuhaf kız tarafından hipnotize edildi.

Xander got hypnotised by the strange girl.

Click to see more example sentences