hissediyorum

Olanlar konusunda kendimi çok kötü hissediyorum ve sana bir şey söylemek istiyorum.

I feel really, really bad about what happened, and I wanna tell you something.

Oh, evet, eminim, ve gördüm ne gelen O çok iyi hissediyordum ve hakkında daha iyi hissediyorum.

Oh, yeah, I'm sure, and from what I saw, he was feeling pretty good and about to feel even better.

Yanlış bir şey yapmamışken neden kendimi yanlış bir şey yapmış gibi hissediyorum?

Why do I feel like I've done something wrong when I haven't done anything wrong?

Sana gerek yok, ben her gün küçük bir kız gibi hissediyorum!

You don't need to, I feel like a little girl every day!

Evet, o iyi ve tüm ama gerçekten onun için bir şey hissetmiyorum.

Well, he's okay and all but I don't really feel anything for him.

Neden bu şekilde hissettiğini anlıyorum ama bu benimle ilgili değil.

I understand why you feel that way but this isn't about me.

O zaman, yanlış bir şey mi yaptım? Çünkü öyle hissediyorum.

Well, then, did I do something because I feel like I did something.

I o gibi hissediyorum olmayabilir, ama biz bu gece, çocuklar doğru yaptım bir çok şey var.

I know it may not feel like it, but there's a lot we did right tonight, guys.

Kolay olmayacak ama yine hep beraberiz. Ve kendimi iyi hissediyorum.

It won't be easy, but we're all together again and I feel good.

Kendimi daha iyi hissetmek için ihtiyacım olan tek bir şey var.

There's only one thing I need to do to make myself feel better.