hissettim

Çok kereler kendimi yalnız hissettim ama bu öğleden sonraya kadar hiç tamamen yalnız hissetmemiştim.

Many times I've felt alone "but until this afternoon "I'd never felt completely lonely.

Ama yine de, yine de orada biri olduğunu hissettim. Ve o bir insan değildi.

And yet I felt as if there was someone else there and it wasn't human

Ben de bir şey hissettim ve arkama baktım ama hiçbir şey görmedim.

I felt something, too, and looked back but I didn't see anything at all.

Ve o gece benden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumu hissettim.

And that night I felt part of something much bigger than myself.

Güzel bir restoran, güzel bir kadın. Yemin ederim tekrar insan gibi hissettim.

Nice restaurant, beautiful woman, swear I feel like a human again.

Bunu söylemek garip, ama kendimi daha iyi hissettim.

That's weird to say, but it makes me feel better.

Biliyorum, ama sadece hissettim ki bu büyük bir sorumluluk, bilirsin.

I know, but it just felt like such a huge responsibility, you know.

Dün gece bir şey oldu ve bunu tüm gün boyunca hissettim.

Something happened last night and all day I've felt it.

Evet. Biliyor musunuz, bir an için kendimi daha iyi hissettim.

Well, you know, I, for one, feel better about myself.

Kendimi kötü hissettim çünkü bu çok önemli.

I feel bad and this is too important.