hortumu

Palm Springs'in dışında bir hortum, Jersey'de bir depo patlaması, Michigan gölünde bir tsunami.

A tornado outside Palm Springs, a warehouse explosion in Jersey, a tsunami on lake Michigan.

Ulusal Hava Servisi Butler County, Kansas için hortum uyarısı yayınladı.

The National Weather Service has issued a tornado warning for Butler County, Kansas.

Ama Hartford, Hereford ve Hampshire'da hortumlar hemen hemen hiç olmaz.

But in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen.

Hartford, Hereford ve Hampshire'da hortumlar hemen hemen hiç olmaz.

ln Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen.

Tamam, Nash, burada hortumun yanında dur ve seksi bir yüz, ölü gözler ver bana.

Okay, Nash, stand over here near the hose and give me hot face, dead eyes.

Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük hortum.

This is the biggest tornado I've ever seen.

Ramona, bir hortum kap ve yardım et tamam mı?

Ramona, grab a hose and help out, okay?

Küçük bir hortum bu. Değil mi?

It's like a little tornado, isn't it?

Bir yıl önce bir hortum Tulsa yakınında bir mezarlığı dağıtmış.

A year ago, a tornado ripped through a cemetery near Tulsa.

Bazen ağaçlar normal arıları da çeker. ama kısa bir süre sonra onların kısa hortumları olduğunu fark ederler.

Sometimes the trees attract ordinary bees, but they soon realize their proboscis is too short.